Weryfikacja procedur, procesów i praktyk zakupowych

Procesy zakupowe wymagają okresowej weryfikacji. Sprawdzimy czy odpowiadają rynkowym realiom i aktualnym wymaganiom organizacji. Przegląd odbywa się w ścisłej współpracy ze zleceniodawcą a podejmowane działania finalizowane są kluczowymi wnioskami. Czasami niewielka zmiana daje olbrzymie korzyści firmie. Zajmujemy się także wdrażaniem nowych procedur i nadzorem nad ich funkcjonowaniem w początkowym okresie działania.